VANESSA NILSSON

Hennes alster växer fram i collageform med en blandning av intressanta texturer, svepande linjer och förvrängda fotografier utifrån tanken att det inte finns något rätt eller fel när det kommer till skapande. Det enda som finns är känslorna som konsten skapar och som betraktaren upplever. Vanessa har också tidigare ställt ut utvalda delar av sina kreationer på Galleri Diva i Gamla Stan, Stockholm..

50% PÅ HENNES KONST